Βιολογικός καθαρισμός χαλιών

Τα χειροποίητα χαλιά, έχουν συνήθως μεγαλύτερο κόστος αγοράς και χρειάστηκε πολύ περισσότερος χρόνος για την κατασκευή τους, από άλλα συμβατικά μηχανοποίητα χαλιά. Η αξία τους, οικονομική και συναισθηματική, είναι σημαντική και για αυτό θα πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο την χρήση αλλά και την συντήρησή τους. Η δημιουργία τους είναι μία τέχνη που ξεκίνησε πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν.What can members do?

Members can follow each other, write and reply to comments and receive blog notifications. Each member gets their own personal profile page that they can customize.


Tip:

You can make any member of your blog a writer so they can write posts for your blog. Adding multiple writers is a great way to grow your content and keep it fresh and diversified.
Here’s how to do it:

  1. Head to your Member’s Page

  2. Search for the member you want to make a writer

  3. Click on the member’s profile

  4. Click the 3 dot icon ( ⠇) on the Follow button

  5. Select Set as Writer