Αποθήκευση χαλιών

Αν αποφασίσετε να φυλάξετε ένα χαλί στο σπίτι σας (αποθήκευση), θα πρέπει προηγουμένως να το σκουπίσετε πολύ καλά μπρος – πίσω. Βεβαιωθείτε για την ανεξιτηλότητα των χρωμάτων μουσκεύοντας ένα άσπρο πανί και τρίβοντάς το στην άκρη του χαλιού σας. Αν το πανί δεν χρωματιστεί, θα πρέπει να περάσετε όλη την επιφάνεια με μία βούρτσα βουτηγμένη σε διάλυμα άσπρου ξυδιού (1 μέρος νερού με 1 μέρος λευκού ξυδιού). Βουρτσίστε πάντα προς τη μεριά του πέλους. Έτσι το χαλί θα καθαρίσει και ταυτόχρονα τα χρώματα του χαλιού σας θα διατηρηθούν λαμπερά.


Choose from 8 stunning layouts

Your Wix Blog comes with 8 beautiful layouts. From your blog's settings, choose the layout that’s right for you. For example, a tiled layout is popular for helping visitors discover more posts that interest them. Or, choose a classic single column layout that lets readers scroll down and see your post topics one by one.

Every layout comes with the latest social features built in. Readers can easily share posts on social networks like Facebook and Twitter and view how many people have liked a post, made comments and more.


Add media to your posts

When creating your posts you can:

  • Upload images or GIFs

  • Embed videos and music

  • Create galleries to showcase a media collection

Customize the look of your media by making it widescreen or small and easily align media inside your posts.Hashtag your posts

Love to #hashtag? Good news!

You can add tags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people. Why hashtag? People can use your hashtags to search through content on your blog and find the content that matters to them. So go ahead and #hashtag away!