Χρήσιμες συμβουλές για σωστή συντήρηση στρώματος

Ο ιδανικός καιρός για την Συντήρηση Στρώματος είναι ένα ανοιξιάτικο/καλοκαιρινό πρωινό χωρίς πολλή υγρασία. Γενικά όταν ο καιρός είναι ξηρός και ηλιόλουστος, πάρτε το στρώμα σας σε εξωτερικό χώρο. Τοποθετήστε κάποιο πρόχειρο σεντόνι κάτω ώστε να μην το φθείρετε ή λερώσετε, αν χρειαστεί να το σείρετε στο πάτωμα.


Blogging from Your Wix Blog Dashboard

On the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts.


Blogging from Your Published Site

Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.


#bloggingtips #WixBlog